1. Denumirea firmei: BikeFun Ltd.
2. Sediul firmei: 1211 Budapest, Asztalosipar u. 1.-3.
3. Contact:
 
  • e-mail: info@bikefun.eu
  • site: www.bikefun.eu
 
4. Înregistrare efectuată de judecătoria: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
5. Nr. de înregistrare: 01-09-872624
6. Data înregistrării: 2006. 07. 27.
7. Număr de identificare fiscală: 13777205-2-43
8. Organisme de reprezentare profesională din care face parte firma:
  • Camera de industrie și comerț Budapesta
  • VOSZ
  • MKKSZ