La aniversarea a 10 ani de la înfiinţare, BikeFun Ltd. s-a pregătit cu un joc festiv cu premii, pentru toţi cei care vor vizita standul societăţii BikeFun Ltd., şi vor participa la jocul promoţional.
 
„10 ani, 10 întrebări – Regulamentul de joc al concursului cu premii BikeFun la Romexpo Bucureşti!”
 
Denumire promoţie: „10 ani, 10 întrebări – concurs cu premii BikeFun la Romexpo Bucureşti!”
Organizatorul promoţiei: Bikefun Ltd. (HU 1211 Budapest, Asztalosipar u. 1.-3., cod fiscal: 13777205-2-43, nr. de înregistrare în RC: 01-09-872624) denumit în continuare: Organizator.
Persoanele participante în promoţie: În promoţie pot participa toţi cetăţenii români care au domiciliu stabil în România, au împlinit vârsta de 18 ani şi au deplină capacitate juridică.
Perioada promoţiei: 25 – 27 martie 2016, exclusiv la faţa locului.
Concursul cu premii a fost publicat pe pagina de web (www.bikefun.eu) şi pe pagina de Facebook (www.facebook.com/bikefunro) a BikeFun Ltd.
 
I. Condiţii de participare:
 
Condiţia intrării în joc este ca Jucătorul să viziteze standul BikeFun la Romexpo Bucureşti, şi să completeze un test compus din 10 întrebări.
La tragerea la sorţi a premiului pot participa cei care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul regulament.
În joc vor participa exclusiv testele completate corect în perioada 25 – 27 martie 2016 la standul societăţii BikeFun Kft. de la Romexpo Bucureşti, şi plasate în cutia de colectare.
 
II. Premiul
 
Jucătorii care au completat corect testul, pot câştiga 1 buc bicicletă de tip „MERIDA Crossway 10” 2016, prin tragere la sorţi realizată în mod public.
Premiul nu se poate preschimba în bani.
 
III. Procesul tragerii la sorţi:
 
Jucătorul are dreptul să participe la tragerea la sorţi în cazul îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute în prezentul regulament.
Data tragerii la sorţi: 29 martie 2016.
Locul tragerii la sorţi: sediul BikeFun.
Tragerea la sorţi constă în extragere aleatorie, manuală.
La tragerea la sorţi se va extrage 1 buc bicicletă de tip „MERIDA Crossway 10” 2016.
Cu ocazia tragerii la sorţi, Organizatorul nu va extrage câştigător de rezervă.
 
IV. Condiţiile primirii premiului:
 
După tragerea la sorţi, numele câştigătorul va fi publicat pe pagina de web www.bikefun.ro
Organizatorul va notifica câştigătorul în scris (într-o scrisoare cu confirmare de primire) şi prin telefon, în termen de 15 zile de la data tragerii la sorţi.
Câştigătorul este îndreptăţit la primirea premiului după primirea notificării, la data indicată de Organizator în notificare, dar cel târziu în termen de 90 zile de la data tragerii la sorţi.
Primirea premiului va avea loc la partenerul societăţii BikeFun Kft. cu drept de distribuţie Merida, convenit personal cu câştigătorul.
În cazul în care câştigătorul are capacitate juridică limitată cu ocazia primirii premiului, are dreptul a proceda în fond în legătură cu administrarea premiului sau la primirea premiului, numai împreună cu curatorul lui. În cazul în care câştigătorul devine incapabil juridic la data primirii premiului, în numele lui poate proceda exclusiv curatorul său. Cheltuielile aferente primirii premiului (de ex. cheltuielile de drum până la faţa locului primirii) şi alte eventuale cheltuieli ivite în legătură cu utilizarea premiului, vor fi suportate de câştigător.
 
V. Excluderea răspunderii
 
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru lipsurile provenite din furnizarea greşită sau cu lipsuri a datelor de către Jucător, sau pentru imposibilitatea identificării acestora. În cazul în care Jucătorul completează greşit sau cu lipsuri foaia de participare, nu poate fi asigurată participarea lui în joc.
Organizatorul exclude toată răspunderea pentru prejudiciile provenite în cursul expedierii prin poştă şi pentru orice pretenţie de despăgubire pe parcursul Jocului, precum şi pentru cheltuielile provenite din sau în legătură cu întârzierile ivite pe parcursul jocului.
 
VI. Norme privind prelucrarea datelor
 
Organizatorul administrează datele cu caracter personal ale Jucătorilor conform normelor juridice referitoare respectiv regulamentului Organizatorului privind administrarea datelor.
Jucătorii îşi dau consimţământul la efectuare de fotografii, imagini sonore şi filme despre el în calitate de câştigător, pe care Organizatorul le poate utiliza în mod gratuit, în întregime sau parţial, în scopuri publicitare.
 
VII. Dispoziţii generale
 
Prezentul regulament a fost întocmit în baza legislaţiei în vigoare în România.
Regulamentul de joc a fost publicat pe pagina de web www.bikefun.eu.